RAAD VAN TOEZICHT

Dhr. Ir. G.J.P. Jansen
(voorzitter)
Voormalig secretaris Bosschap
Dhr. Ing. P. Krook Directeur Satim B.V.
Mevr. Ir. G.J. Nijland Voormalig directeur Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Dhr. Ir. A.J.H. Willems Kroondomein Het Loo
Opperhoutvester

RAAD VAN ADVIES

Dhr. Ir. H.J. Hekhuis Staatsbosbeheer
Programmadirecteur Bos & Klimaat
Dhr. Drs. B.G.M. Huisman Stichting Flevolandschap
Directeur
Dhr. Drs. R.W. Krol SpaarSaam Adviesbureau
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Dhr. Ir. M. van Leeuwen NIBE BV
Algemeen directeur
Dhr. Prof. Dr. Ir. G.M.J. Mohren Wageningen Universiteit
Hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer
   
label