Evenementen & cursussen

U vindt hier het actuele overzicht van symposia, workshops, cursussen e.d. waar Probos aan bijdraagt.
Voor meer boscursussen van andere organisaties kunt u ook kijken op www.boscursus.nl

 

Cursussen

23 september 2022

Dé ontmoetingsdag voor iedereen die werk in het bos, natuur en landschap. Met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. 

Informatie

Doelgroep Iedereen die werkt in het bos

Programma

Het volledige programma volgt de komende weken en is te vinden op www.beheerdersdag.nl.  Zeker is dat deelnemers weer een mooie mix van sprekers en onderwerpen kunnen verwachten op het gebied van bos, natuur en landschap en gericht op de beheerpraktijk. Zoals bosbodemonderzoek, verbetering natuurbodems met circulaire toepassingen, ecosysteemaanpak invasieve soorten, gedragscodes bos- en natuurbeheer, buitenexcursies en nog veel meer. Daarnaast is er genoeg tijd voor een lekkere lunch en een wandeling over de informatiemarkt.

Datum vrijdag 23 september 2022
Locatie Landgoed Heerlijkheid Mariënwaard (Beesd)
Aanmelden

 Via: www.beheerdersdag.nl

De Beheerdersdag wordt georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, in samenwerking met: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, FPG, OBN, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Stichting Probos, de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland, Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf.

27 september 2022

Stichting Probos organiseert samen met Staatsbosbeheer, het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) en de Bosgroep Midden Nederland de excursie 'Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten'. In recente jaren hebben klimaatslimme boomsoorten en herkomsten veel aandacht gekregen. Echter, niet alle soorten en herkomsten zijn geschikt of gewenst voor elke locatie.  Tijdens de excursies komt aan bod  welke afwegingen komen kijken bij het maken van een keuze om nieuwe soorten of herkomsten te introduceren. En unt u ervaringen delen en in discussie gaan met collega's en experts. Aanmelden voor de excursies is helaas niet meer mogelijk

Lees meer...

06 oktober 2022

Medewerkers die in het bos werkzaam zijn, zijn vooral groenspecialisten. Over het algemeen hebben zij wat minder kennis van de bijzondere cultuurhistorische elementen die in het landschap aanwezig kunnen zijn. Aandacht voor cultuurhistorische resten is echter uitermate belangrijk. Ze dragen immers bij aan de biodiversiteit van het landschap en zijn een stimulans voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna. Reden waarom Stichting Probos dit najaar de cursus 'Erfgoed in het bosbeheer organiseert.

Lees meer...

20 oktober 2022

De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’.

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

Lees meer...

label