productie houtige biomassa

Opsnoeien voor hoogwaardige houtkwaliteit en duurzame CO2-vastlegging in houtproducten (Bosberichten > Bosberichten: 2022)
Databases 6de en 7de Nederlandse Bosinventarisaties (Publicaties > Overige)
Bomen op het melkveebedrijf: voor koeien, bodem en klimaat (Publicaties > Overige)
Demo en workshops 'Bomen op het melkveebedrijf' (Verslagen)
Wat doen we met Nederlands hout? (Bosberichten > Bosberichten: 2021)
Coöperatie plant eerste elzen aan in waterberging (Publicaties > In de Pers)
Infographic beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 (Publicaties > Overige)
Hout voor energie in Nederland (Bosberichten > Bosberichten: 2019)
Verse houtige biomassa in de provincie Utrecht. Onderzoek naar het beschikbaar potentieel aan shreds en chips en aanbevelingen voor mobilisatie (Rapporten > Rapporten: 2018)
Infographic boekhouden met bossen (Publicaties > Overige)
Infographic biomassaoogst en bodemkwaliteit in bos (Publicaties > Overige)
Infographic hout als hernieuwbare brandstof (Publicaties > Overige)
Klimaatslim landschapsbeheer Overijssel (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Beperkte beschikbaarheid houtige biomassa voor duurzame energie (Publicaties > In de Pers)
Aanbod van biomassa uit landschapsbeheer dreigt krap te worden (Publicaties > In de Pers)
Pilot aanplant houtige biomassa in retentiebekken (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Gecoördineerd en klimaatslim landschapsonderhoud (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (biomassateelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (populierenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (fruitteelt) (Verslagen)
Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Onderzoek naar het potentieel van chips en shreds in de provincie Utrecht (Projecten > Gegevensvoorziening)
Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 (Rapporten > Rapporten: 2018)
Agroforestry in kippenuitlopen (Projecten > Bosuitbreiding)
Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Ontwikkelen infographics biomassa-issues (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Water zuiveren met behulp van wilgen (Publicaties > In de Pers)
Groene en blauwe diensten verweven (Rapporten > Rapporten: 2017)
Hout voor energie in Nederland in 2016 (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Wat maakt lokale biomassaketens succesvol? (Publicaties > Artikelen)
Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw? (Bosberichten > Bosberichten: 2017)
Geactualiseerde praktijkgids ‘Bestellen van bosplantsoen’ (Publicaties > In de Pers)
Taskforce duurzaamheid biomassa Oost Nederland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Houtige biomassa (Publicaties > In de Pers)
Feiten houtige biomassa op een rij (Publicaties > In de Pers)
Visie Probos: Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa (Organisatie)
Houtige biomassa voor energie: feiten op een rij (Publicaties > In de Pers)
Infographics houtige biomassa (Publicaties > Overige)
Potentieel van houtige biomassa in Gelderland (Rapporten > Rapporten: 2017)
Biomassapotentieel Gelderland (Projecten > Gegevensvoorziening)
Teelt van houtige biomassa biedt kansen in Flevoland (Publicaties > Artikelen)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (video fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (radio fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (artikel) (Publicaties > In de Pers)
Boer plant bos (Publicaties > In de Pers)
Bomen planten voor bodem, koeien en klimaat (Publicaties > In de Pers)
Kiplekker onder de wilgen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Bomen bij boeren wordt populair (Publicaties > In de Pers)